Algemene kosten zijn de kosten voor de bedrijfsvoering. De algemene kosten zijn niet direct aan de productie toe te schrijven. Ze worden verdisconteerd in de overhead. Het zijn de kosten van directie, administratie en huisvesting. Inmiddels hebben bedrijven hun bedrijfskosten verlaagd. Verlagen van de algemene kosten heeft een groter relatief effect op de winstgevendheid van de onderneming dan het verlagen van directe kosten. Toch kijken ondernemers tijdens een malaise pas laat naar hun huurcontract. Onverstandig! Algemene kosten verlagen kan juist zonder inboeten op klantwaarde. Neem uw huisvestingskosten eens onder de loep!