Bankgaranties zijn vaak vergeten geld. De winstgevendheid van bedrijven staat onder druk. Omzetten dalen en kosten dalen niet navenant. Bedrijven zoeken naar manieren om kosten weer in balans te brengen. Het terugdringen van afgegeven bankgaranties aan leveranciers is een veel vergeten optie. Ook bij aanhuur moeten vaak bankgaranties worden afgegeven. Zeker bij heronderhandeling is het verlagen van de bankgarantie een reële optie. Afgegeven bankgaranties waren ter zekerstelling. De criteria op basis waarvan deze garanties gevraagd zijn, kunnen inmiddels achterhaald zijn. Zeker als de huur verlaagd is, is terugvoeren van de zekerstelling kansrijk. Laat u bijstaan bij onderhandelingen. Aangaan van een lange huurtermijn betekent dat u mogelijk op termijn wederom bedrijfsruimte inkoopt tegen te hoge huurprijzen.