Borg vraagt de verhuurder als zekerstelling. Wat is een redelijke borgstelling? Welke vormen zijn er? Maar hoe zit dat als de huur fors wordt verlaagd?
Huurders vergeten na vele jaren huur dat verhuurder een zekerstelling geniet. In praktijk blijkt dat na jaren huurbetaling noodzaak tot zekerstelling afneemt. Wie gaat dan naar de verhuurder? Parleys helpt huurders bij het alert blijven op huurverlaging of verbetering van huurcondities. Haal uw huurcontract erbij en lees het nog eens door. Bel dan Parleys! Wij helpen u verder!