De marktwerking in commercieel vastgoed is beperkt. Hierdoor ontstaat leegstand. Door imperfecties in de commercieel vastgoedmarkt ontstaat er maar moeizaam een evenwicht in de huurprijzen. Deze imperfecties zijn onder meer het gebrek aan transparantie. Er bestaan geen openbare registers of markten alwaar overeengekomen huurprijzen bekend worden gemaakt. Daarnaast zijn er vele machtsconcentraties:  Zo heeft de gemeente het alleenrecht in het aanduiden van bestemmingen en uitgeven grond. De ontwikkelaar, makelaar, bank en taxateur treden regelmatig samen op. Vervolgens zijn er slechts een paar grote beleggers. In vele dorpen is het winkelcentrum van één eigenaar. De vorm en inhoud van huurcontracten hebben weinig verscheidenheid. De huurtermijn voor commercieel vastgoed is vaak 3, 5 of zelfs 10 jaar. De financiële drempels voor huurders zijn hoog, de flexibiliteit laag. Het bevorderen van marktwerking verlaagt de leegstand. Als huurprijzen openbaar zijn, het aantal aanbieders van huurruimte enorm groot is, de machtsconcentraties verdwenen en de contracten flexibel,  zonder financiële drempels zijn…..dan zullen huurprijzen sneller een evenwichtsprijs bereiken. Oftewel, leegstand wordt snel ingeprijsd in lopende huurovereenkomsten. Uitstroom van ondernemers neemt af en het aantal toetreders neemt toe. Als het met tomaten op de veiling zo werkt, moet het zeker met commercieel vastgoed lukken. Gemeenten krabben zich vooralsnog achter de oren: “Wat hebben wij met de marktwerking in commercieel vastgoed van doen?”.  Heel veel dus…..