In de gemeenteraadsverkiezingen is leegstand een hot topic. Verschraling van winkelcentra en lege kantoren wordt in partijprogramma’s als een maatschappelijk probleem omschreven. Lokale en landelijke partijen dringen aan op maatregels om leegstand aan te pakken. De maatregels richten zich vooral op samenwerking tussen huurders, eigenaren en gemeenten. Helaas worden zelden de oorzaken aangepakt. De campagnes voor  de gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang. Bij diverse gemeentes is de leegstand in commercieel vastgoed ver boven het landelijk gemiddelde. Partijprogramma’s schrijven allerlei oplossingen voor. Deze richten zich voornamelijk op het bestrijden van de symptomen: Zo pleiten partijen voor het huisvesten van kunstenaars, pop-up stores en starters in lege winkelpanden of het herbestemmen van kantoren tot hotels of woningen. De oorzaak van de leegstand is te wijten aan gebrek aan marktwerking in commercieel vastgoed. Huurprijzen bleven stijgen terwijl winstgevendheid van ondernemingen afnam door lagere omzetten. Door de hoge huren was ontwikkeling van nieuwbouw financierbaar. Om marktwerking te laten toenemen is transparantie in leegstand en huurprijzen noodzakelijk. Daarnaast is flexibilisering van de huurovereenkomsten een must. Hierdoor kunnen huurprijzen sneller dalen. Als huurprijzen dalen verbeteren de exploitaties van ondernemers en neemt de uitstroom aan huurders af. Lege panden worden dan ook eerder exploitabel voor nieuwe ondernemers. Gemeentes zouden dus meer als marktmeester dienen op treden tussen huurders en eigenaren van winkels en kantoren door een duidelijk beleid, gebaseerd op feiten. Decennia lang hebben gemeentes samengewerkt met ontwikkelaars (aanbod). Het wordt tijd dat gemeentes zich gaan richten op degene die de panden exploiteren (vraag). Het ondernemersklimaat wordt snel verbeterd als drempels worden verlaagd. Te denken aan flexibiliseren van de bestemmingsplannen en het verlagen van de belastingen. Er is zogezegd geen overschot aan meters winkel en kantoor, maar een tekort aan ondernemers die een rendabele exploitatie kunnen voeren in de lege panden. Juist door het verbeteren van de huisvestingsvoorwaarden wordt een pand aantrekkelijk. Het vullen van alle lege panden met ondernemers is ondoenlijk. Bedrijvigheid zal inderdaad geconcentreerd moeten worden. Advies aan de kandidaat-raadsleden is minder symptoombestrijding en meer aanpak van oorzaken. De gemeenteraadsverkiezingen voltrekken zich over een aantal weken. Er is dus werk aan de winkel.