Heronderhandelen huur loont altijd! Gemeenschappelijke belangen en individuele belangen veranderen. Dus tussentijds toetsen of gemaakte afspraken nog wel passend zijn voor beide partijen is altijd opportuun. De bereidheid om gemaakte afspraken aan te passen wordt vaak onderschat. Verhuurders spreiden de expiratiedata van de huurovereenkomsten. Uit de vele gesprekken met huurders vernemen ze heel goed wat er speelt. Niet inspelen op veranderde omstandigheden betekent dat uitstroom aan huurders toeneemt. Verhuurders hebben spijt dat ze niet zijn ingegaan op eerdere voorstellen van huurders, nu leegstand toeneemt. Anderzijds stappen huurders pas laat naar de verhuurder als betaalbaarheid huur en bijkomende kosten afneemt. De AFM dwingt banken momenteel om vastgoed lager te gaan waarderen. Dit is de schrik voor elke belegger. Rede te meer om de huurstroom op gemiddelde huurstroom op peil te houden. Tevreden houden van bestaande huurders werkt beter dan werven van nieuwe huurders. Bij het heronderhandelen huur zijn wederzijds respect en begrip een belangrijke basis. Openheid is een gevoelig punt. Deze openheid is deels te bewerkstelligen door op branche-niveau of gebiedsniveau de procedure in te steken en later pas op pand en exploitatieniveau. Het is voor verhuurders volstrekt duidelijk dat een huurdruk van meer dan 15% van de omzet in specifieke branches onhaalbaar is. Anderzijds is het voor de verhuurder ook duidelijk dat er afgewaardeerd moet worden. Met bestaande huurders tot nieuwe afspraken komen is dan ook vele malen logischer dan nieuwe huurders lokken met lage huren. Want deze nieuwe huurder wil ook zekerheid dat hij/zij over 1 of 2 jaar niet de enige huurder is in het complex. Tevreden bestaande huurders trekt nieuwe aan. Huurders zijn tevreden als ze een rendabele exploitatie voeren in het commercieel vastgoed. Daarom heet het ook commercieel vastgoed, toch?