Hoge huurprijzen, kopen via webwinkels en de zuinige consument geeft topcurator Louis Deterink bij Nu.nl; aan als belangrijkste oorzaken van de vele faillissementen van retailers afgelopen jaar.

Dat de consument zuinig is en steeds vaker inkopen doet via het web, daar kan de retailer niets aan doen. Wel op inspelen natuurlijk. Tegen de hoge huurprijzen, daar heeft de retailer wel handvaten voor

De hoge huurprijzen zijn namelijk veroorzaakt door de gebrekkige marktwerking in commercieel vastgoed. Er bestaat weinig transparantie over de hoogte van de huurprijzen en huurovereenkomsten worden doorgaans voor een lange huurtermijn van 5 of 10 jaar afgesloten. Tot slot worden de criteria waaraan het pand haar waarde ontleent niet opgenomen in de huurovereenkomst.

De hoogte van de huurprijzen bewegen niet mee met de conjunctuur en worden niet aangepast als de omstandigheden waarbinnen het pand zich bevindt verslechterd. De huren in een winkelcentrum dat geteisterd wordt met leegstand worden jaarlijks gewoon geïndexeerd ofschoon de omzet daalt.

Daarnaast maken huurders doorgaans weinig gebruik van de huurherziening: het recht om na de eerste huurtermijn van 5 jaar de huurprijs te toetsen aan wat collega-huurders betalen voor vergelijkbare panden in de directe omgeving. In combinatie met het verlengen van de huurtermijn kan een forse huurverlaging worden bewerkstelligd in minnelijke sfeer of met tussenkomst van de kantonrechter. Voor een referentieonderzoek is medewerking van collega-retailers gevraagd. De medewerking hieraan kan nog worden verbeterd.

Parleys ondersteunt retailers bij de heronderhandeling van huurvoorwaarden. Wij werken op basis van no cure no pay. Vele ketens en middenstanders hebben reeds gebruik gemaakt van onze diensten en hebben zo hun exploitatie verbeterd. Hierdoor ontwijken zij de financiële gevarenzone.

Met het vaststellen van een nieuwe huurovereenkomst kunnen ook de grondslagen voorde hoogte van de huur in de huurovereenkomst worden opgenomen. Hierdoor voorkomt de huurder dat door veranderde negatieve omstandigheden in de directe omgeving de huurprijs niet kan worden aangepast.

Met een lagere huurprijs en aanpaste huurvoorwaarden kunnen retailers beter inspelen op de zuinige consument en wellicht ook een redelijk alternatief blijven voor de webwinkels, plus voorkomen dat zij terug te vinden zijn in het lijstje van de topcurator.