Is er een besparing mogelijk op de jaarlijkse huurprijs van uw winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte? Wij berekenen deze graag voor u!

Door het achterlaten van onderstaande (huur)gegevens zullen wij met grote zorgvuldigheid aan de slag gaan om uw eventuele besparingskansen te onderzoeken. Wij toetsen uw huurprijsniveau aan de hand van een uitgebreide landelijke huurprijsdatabase, marktonderzoeken en kennis van de leegstandsprijzen. De betrouwbaarheid van de huurtoets wordt daarnaast vergroot door de jarenlange ervaring en kennis van onze medewerkers.

Wilt u een zo nauwkeurig mogelijk beeld van uw huursituatie? Voeg dan tevens een kopie van uw huurovereenkomst en een recente huurnota toe. Hiermee kunnen wij u inzicht verstrekken in uw juridische positie.