De toename van leegstand, het veranderende consumentengedrag en de sterke toename van online shopping zorgen voor een veranderde financiële situatie bij veel ondernemers. Tel daar de jaarlijkse huurstijging bij op en er ontstaat een forse druk op de begroting.

Huurlasten zijn meestal een hoog en een significant percentage van de omzet en vaak gekoppeld aan langlopende huurcontracten waar ondernemers aan vast zitten. Een ‘vast gegeven’ dat u dient te accepteren? Of is er (tussentijds) toch iets aan te doen?

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen aanzienlijk gedaald en deze trend zal de komende jaren nog voortzetten. Daarnaast worden leegstaande objecten tegen aanzienlijk gunstigere voorwaarden aangeboden op de markt. Een kans voor starters, maar een dreiging voor de gevestigde ondernemer. Het goede nieuws; deze verschillen hoeft u niet te accepteren! Ook u heeft recht op deze correctie in de markt, dat zich moet vertalen in gunstigere huurvoorwaarden en condities. Want geld dat u niet uitgeeft, is het eerste geld dat u (maandelijks) verdiend.

In de regel bedragen de huurlasten binnen een onderneming circa 10-12% van de omzet. Een aanzienlijke kostenpost die men in onze optiek periodiek en tijdig dient te heroverwegen c.q. toetsen. Helemaal als de verhouding huur vs. omzet boven de 12% uitkomt. Huurovereenkomsten worden ‘standaard’ afgesloten voor de duur van 5 jaar en in het 4e huurjaar overweegt men de verlengingsperiode. Aan deze (her-)overweging wordt vaak voorbij gegaan door veel ondernemers en/of de mogelijkheden bij dit strategische moment worden onderschat. Net als bij aanvang van de huurovereenkomst biedt de huurverlenging een nagenoeg vergelijkbaar moment om tot optimalisatie van de huurvoorwaarden en condities te komen.

Maak derhalve gebruik van het strategische moment bij een contractverlenging en laat tijdig uw huursituatie vrijblijvend toetsen via de huurtoets op onze website, zodat wij u op de mogelijkheden kunnen wijzen. Parleys hanteert meerdere modellen om tot een goed resultaat te komen. Uiteraard wordt er naar elke casus op individuele basis gekeken en wordt de aanpak met de nodige creativiteit en ervaring op maat aangepast, waarbij de belangen van de huurder nooit uit het oog worden verloren. Dit leidt in de

Wilt u weten wat uw juridische positie is en of uw huurvoorwaarden en condities afwijken van de markt? Doe dan hier de gratis huurtoets en ontvang geheel vrijblijvend een eerste indicatie van de mogelijkheden.