Inclusief stroom en gas huren, is voordelig voor huurder en verhuurder. Energielasten voor winkels en kantoren zijn doorgaans voor rekening huurder. Slimme verhuurders verhuren inclusief energiekosten. Huren van winkels en kantoren dalen. Hierdoor daalt ook de beleggingswaarde van het pand. Door te investeren in zonnepanelen en -boilers kan verhuurder de afwaardering beperken. Anderzijds, huurders willen zekerheid over de exploitatie. Energielasten zijn de afgelopen 15 jaar verdubbeld. Binnen de gangbare huurtermijn van 5 jaar zijn zonnepanelen niet rendabel. Voor een eigenaar is de bouw van een installatie beter rendabel te krijgen. Zeker ingeval van een gemeenschappelijke installatie voor meerdere units. Een eerste logische stap is om het verbruik te beperken door bijvoorbeeld isolatie. Parleys pleit dan ook om bij de onderhandeling over huurprijzen alle huisvestingslasten bespreekbaar te maken en het oplossingenveld groot te houden. Parleys is ietwat wantrouwend over de zogenaamde servicekosten. In vele gevallen kunnen kosten beter rechtstreeks gefactureerd worden aan huurders. Rondom energieverbruik en energieproductie zijn er vele betrouwbare controlesystemen die discussies voorkomen. Langzamerhand gaan huurders en verhuurders samenwerken om beide een beter rendement te halen. Parleys bespeurt een kleine verandering, enkel bij de verhuurders die ook eigenaar zijn van het pand. Dit zijn dus  uitzonderingen. We hopen op een neiuwe lente in commercieel vastgoed. Met veel zon!