De maandelijkse huurprijs van winkels in steden met grote leegstand zoals Venlo en Dordrecht dalen tot de kosten van gas/water/elektra. Dat stelt vastgoedprofessor Piet Eichholtz van Universiteit Maastricht in Het Financieele Dagblad. Eichholtz gelooft niet dat de prijs van winkelvastgoed snel weer stijgt na het einde van de economische crisis. Ook pleit Eichholtz voor fondsen waarin winkeliers uit één straat of gebied hun vastgoed in onder brengen en daarbij gezamenlijk beslissen over de toekomst van die stenen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om herbestemming als woning. Daarbij moet het gezamenlijk belang voorop staan en niet het individuele, aldus de professor.

Wij van Stichting Parleys behartigen collectieve en individuele belangen van huurders van winkels en kantoren. Ook wij pleiten voor forse verlaging van de huur en voorzien de gelijke ontwikkeling als die van Eichholtz: leegstand moet zo snel als mogelijk ingeprijsd worden. Dit kan alleen als de marktwerking toeneemt. Vandaar dat Parleys strijdt voor:

  • meer transparantie: registratie en publicatie van feitelijke huur
  • geen langjarig voortschrijdend gemiddelde, maar taxatie aan de hand van relevante waarderingscriteria
  • versimpelen en goedkoper maken van beroepsgang bij huurherziening

Als leegstand ingeprijsd is, is herbestemmen of sloop opportuun. De vraag naar ruimte is er, maar niet meer tegen de huidige huurprijzen. Parleys helpt dagelijks winkeliers die ploeteren om de huur te kunnen betalen. Omzetten zijn de laatste jaren gedaald en huren onverkort gestegen. Winkeliers zijn meer dan 15% van hun omzet kwijt aan huur. Versneld huren verlagen, redt ondernemers. Gemeentes zullen winkelgebieden gaan concentreren en profileren in hun beleidsplannen. Pas als deze visie is geland, kan worden uitgevoerd. Hierbij zullen veeleer de inwoners en ondernemers (exploitaties) centraal komen te staan, dan de vastgoedeigenaren. Die tijd is voorbij!