Marktwerking lost leegstand op. Het bevorderen van marktwerking kan door meer transparantie, minder regels, lagere toetredingsdrempels, etc. De gemeentes zien nog niet dat zij een grote rol spelen in dit spectrum. Gemeenten hebben een monopolie op het uitgeven van grond en het geven van bestemmingen. De rechter heeft de raad van Noordoostpolder met huiswerk teruggestuurd. Zij dienen het leegstandsrisico in hun afweging te betrekken. Tot dusver waren ontwikkelingsplannen dermate langdradig dat werd gebouwd voor de toekomst en niet voor de huidige vraag. Nu blijkt dat gemeentes wel degelijk een afweging moeten maken op basis van de bestaande voorraden. Diverse gemeentes hebben het licht gezien. Zij zorgen ervoor dat leegstand zo snel als mogelijk wordt ingeprijsd. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat de uitstroom aan ondernemers doorzet. Vaak worden winkel- en kantoorlokaties dermate attractief dat nieuwe  bedrijven er zich gaan vestigen. Bedrijven die juist hun bestaansrecht verdienen vanwege de lage huurlasten. Winkel- en kantoorgebieden alwaar de marktwerking goed is, zijn bestendiger en gevarieerder. Vraag bij Parleys na hoe u als gemeente of winkeliersvereniging de marktwerking kunt bevorderen.