Uw rendement neemt af! U ziet steeds minder mensen in uw zaak. Op alle mogelijke kosten heeft u inmiddels bezuinigd, terwijl u de huur van uw pand alsmaar ziet stijgen, met enorme gevolgen voor uw rendement. Hoge huren en leegstand, wanneer zou het uw bedrijf treffen? Helemaal niet, als het aan Parleys ligt. Er is altijd onderhandelingsruimte, weten de experts van Parleys. Zij heronderhandelen met de eigenaar van uw pand over uw belangen. De prijs, de huurtermijn, servicekosten en betalingstermijn zijn aspecten die in uw belang opnieuw besproken worden.

Natuurlijk zijn er ook anderen die vanuit hun expertise kunnen heronderhandelen voor u. Parleys heronderhandelt individueel en ook collectief, door namens aangesloten huurders verantwoordelijke organisaties aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als toezichthouders op de banken. Banken zouden om het half jaar hun commercieel vastgoed moeten taxeren. Dat zou een enorme afwaardering betekenen. Nieuwbouw wordt dan niet meer rendabel en bovendien, als belendende panden minder waard zijn, kan de huurprijs ook omlaag.
U heeft er groot belang bij dat er meer klanten komen. Uw buurman in de winkelstraat natuurlijk ook. Vorm dan samen één blok om klandizie te trekken. Want huren verlagen is natuurlijk niet zaligmakend. Want daar waar de neerwaartse spiraal al een tijdje woedt, zullen huren dalen tot 0, maar ongewis of daar dan wel geld verdiend kan worden. Aldus, Piet Eichholtz, Professor aan de Universiteit Maastricht en expert in waardering van vastgoed zegt ook: “In steden als Dordrecht en Venlo, met een hoog leegstandsniveau, zullen huren zakken tot kosten gas water licht”. Huurcontracten dienen meer flexibel te zijn en meedeinen met de omstandigheden of de omzetontwikkelingen. Alleen als nu de huren fors dalen stopt in ieder geval de uitstroom aan ondernemers en kunnen nieuwe ondernemers wellicht een nieuwe rendabele exploitatie vinden in de vrijgekomen panden.
Commercieel vastgoed is momenteel aanbodgedreven. De grote leegstand is veelal ontstaan doordat het machtsverschil tussen verhuurders en huurders groot is. Huurders zijn amper georganiseerd, vastgoedsector juist overgeorganiseerd. Er is amper marktwerking in het commercieel vastgoed. Gemeentes kunnen de concurrentie aanwakkeren door huurprijzen, leegstand en eigendomsverhoudingen te publiceren. En dan  vooral ook de waardegevende crietria voor wastgoed zoals passantenstromen, koopkrachtontwikkelingen en onderzoek naar verzorgingsgebied. Want transparantie en flexibilisering helpt de huurprijzen te verlagen. Daarenboven zouden overheden als marktmeester moeten optreden. Duidelijk beleid voeren t.a.v. rem op nieuwbouw, concentratie, profilering en vergemakkelijken van start van nieuwe ondernemers, Dit vult niet alle lege panden, maar verbetert de omstandigheden waarbinnen retail kan de gedijen.
Parleys behartigt de collectieve en individuele belangen van huurders van winkels en kantoren. Wilt u ook hulp bij het verlagen van de huur en bestrijden van leegstand dan kunt u contact opnemen via www.parleys.nl