In de huidige tijd geldt een oud gezegde meer dan ooit; het geld dat je niet uitgegeven hebt is het eerste geld dat je hebt verdiend. Parleys is ontstaan omdat organisaties tegenwoordig kritischer kijken naar de kosten. Dit geldt ook voor de huisvestingskosten. Nu huurprijzen al enige tijd onder druk staan, weten veel huurders dat men besparingen kan realiseren op deze kosten. Echter hoeveel kan men besparen? Wat doet de markt? Wie is mijn verhuurder? En welke zaken zijn tevens belangrijk naast mijn huisvestingskosten?

Natuurlijk kunt u niet alle “ins and outs” weten als u niet dagelijks actief bezig bent met dit soort vraagstukken. Dit zijn vaak intensieve processen waar u geen tijd voor heeft. Parleys is gespecialiseerd in deze heronderhandelingen. Wij gaan toch ook niet op uw stoel zitten en verwachten dan dat we dezelfde resultaten als u behalen. Wij zijn de eerste stap bij het besparen op uw huisvestingskosten. De verhuurder heeft daarentegen vaker met dit bijltje gehakt. Daarbij laat een verhuurder zich in bijna alle gevallen bijstaan door een makelaar ofwel adviseur.

Zorg dat u de betere kaarten in handen heeft en schakel Parleys in om uw belangen te behartigen. Parleys is een (inter)nationaal opererend en volledig onafhankelijk vastgoedadviesbureau, gespecialiseerd in het adviseren van (eind)gebruikers van commercieel vastgoed.

parleys-afbeeldingen

Wij als Parleys treden enkel en alleen op voor de huurder en sluiten hiermee elke vorm van belangenverstrengeling jegens onze opdrachtgever uit. We zijn dan ook blij met verantwoordelijke concurrentie in het belangrijke streven om de status quo van de Nederlandse vastgoedmarkt radicaal te veranderen.
Een groot deel van onze klanten klopt bij ons aan met de mededeling dat ze in de basis hun lopende huurovereenkomst willen continueren, maar tegen verbeterde condities. In dit soort situaties beoordelen wij de huidige huurprijs en huurcondities. Binnen één werkdag kunnen wij u een eerste inschatting geven van de besparingsmogelijkheden. De standaardisatie in deze markt is inmiddels zo ver doorgedreven dat zelfs de modelovereenkomst (ROZ) voor de aanhuur van een bedrijfsruimte als ‘verhuurders-vriendelijk’ kan worden beschouwd. Daarbij letten wij niet alleen op de huurprijs, maar met name ook op de kleine lettertjes van de huurovereenkomst.

Portefeuille analyse

schermafbeelding-2016-10-07-om-18-22-15

Huisvesting is van wezenlijk belang voor het succes van uw organisatie. Indien uw organisatie meerdere vestigingen heeft is het cruciaal dat u voortdurend inzicht heeft in uw vastgoedportefeuille. Een pro-actieve en pragmatische houding met betrekking tot het  beheer van  uw vastgoedportefeuille is essentieel en helpt u tijdig te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen van uw organisatie en de vastgoedmarkt. Middels onze portefeuilleanalyse kan Parleys uw vestigingen aan de hand van verschillende criteria analyseren zoals onder andere huurniveau, service kosten, expiratiedata maar ook omzet, bereikbaarheid, energieverbruik, efficiency (bezettingsgraad) en duurzaamheid. Op basis van deze analyse wordt duidelijk hoe uw vestigingen in verhouding presteren en/of welke vestigingen voldoen aan de doelstelling van uw organisatie. Wij denken graag met u mee over deze strategische vraagstukken om zo uw vastgoedportefeuille verder te optimaliseren.

Heronderhandelingen

schermafbeelding-2016-10-07-om-18-22-22

Huisvestingskosten zijn vaste kosten die een substantieel deel van de totale vaste kosten uitmaken. Bij het aflopen van het huurcontract doet zich de kans voor om besparingen te realiseren. Denk hierbij onder andere aan een verlaging van de huurprijs, tussentijdse break- mogelijkheid en het minimaliseren, dan wel uitsluiten van de opleveringsverplichtingen. Tevens zijn dit soort momenten ideaal om juridische verbeteringen aan te brengen in de huurovereenkomst met betrekking tot de bijzondere en algemene bepalingen. Laat uw huurcontract door Parleys benchmarken en toetsen om een eerste idee te krijgen van de mogelijke besparingen en verbeteringen.