De passantenstroom is in de Sittardse binnenstad is in vijf jaar tijd zo goed als gehalveerd. Vorig jaar zijn 42% minder passanten geteld dan in 2007. Dit is dramatisch. De politiek luidt de noodklok. Het adviesbureau Seinpost noemt het centrum van Sittard kwetsbaar omdat het zich richt op recreatief winkelen. De consument is bereid daar ver voor te rijden. Sittard concurreert met Maastricht, Roermond en Maasmechelen. Zij hebben zich afgelopen jaren sterk geprofileerd. De kaarten in de regio op het gebied van recreatief winkelen en doelgericht kopen lijken hiermee geschud. Het aantal passanten is doorslaggevend voor het huurniveau van de winkelpanden. Toch daalden de huren in Sittard amper. Vastgoedeigenaren zijn de indexatie blijven doorvoeren. Hierdoor is de huurprijs vanaf 2007 tot 2012 10 tot 15% gestegen. Dit nekt ondernemers. De uitstroom van middenstanders zal daarom verder toenemen. DE afname van het aantal passanten zal verder doorzetten. Maar hopen dat de verhuurders de feiten onder ogen gaan zien. Toename van uitstroom werkt verschraling en verpaupering in de hand. De gemeente politiek denkt het tij te kunnen keren. Met de komst van een nieuwe verbinding met het Duitse achterland, het nieuwe winkelcomplex Ligne en de ontwikkeling van Chemelot Campus zullen naar mening van de verantwoordelijke wethouder de bezoekersaantallen weer gaan stijgen.