Eigenaren misbruiken de renovatiebepaling om huurcontract te beëindigen. Door gebrek aan een gelijk speelveld tussen huurders en verhuurders en de benarde marktsituatie nemen de misstanden toe. Gezien de leegstand zouden verhuurders juist meer klantgericht moeten acteren. 

Het aanbod van winkelpanden is overgeorganiseerd en de vraag amper. Hierdoor is door de jaren heen een situatie gecreëerd waarin de huurder veelal het onderspit delft. Het gebruik van de renovatiebepaling op oneigenlijke gronden is een aanhoudend probleem. Het standaard ROZ-huurcontract geeft de eigenaar de mogelijkheid om vernieuwingen aan het pand uit te voeren, weliswaar in uitzonderlijke gevallen. De belangen van de huurder worden dan veelal geschaad. Het gebruik is  al jaren omstreden. De politiek gaat binnenkort een uitspraak doen over deze bepaling. Verhuurders/eigenaren zien deze bepaling als een mogelijkheid om huurcontracten te beëindigen zonder schadeloosstelling aan huurder. Dit past in het beeld dat dat verhuurders/eigenaren niet vanuit een gemeenschappelijk belang acteren, maar puur vanuit een eigenbelang. Dit belang is erop gericht om de huurstroom te maximaliseren en zo de waarde van het pand te optimaliseren. Als belangenbehartiger van huurders doorziet Parleys vele vormen van tegenwerking bij verhuurders. De meest bekende vorm is het niet reageren op brieven, telefoontjes, mails etc.  Het wordt tijd dat de markt voor commercieel vastgoed volwassen wordt en dus vraaggericht. In vele centra is er duidelijk sprake van een oligopolie, weinig aanbieders die samenwerken tegen vele vragers die verdeeld zijn. Parleys doet er wat aan.