Verhuurders leggen huurders standaard een ROZ model huurovereenkomst voor. Er bestaat echter volledige contractvrijheid op een aantal vormvereisten na. Het staat de huurder dus vrij om in de onderhandeling af te wijken van de algemene bepalingen van het ROZ model huurovereenkomst. De algemene bepalingen opgenomen in het ROZ model verschillen naargelang het een kantoorpand of winkelpand betreft en datum registratie. 

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is 75 jaar geleden opgericht. De positie van de ROZ is in de afgelopen 75 jaar geëvolueerd. Gestart als een belangenvereniging van verhuurders van woningen, later uitgegroeid met vertegenwoordigers van institutionele beleggers was de ROZ lange tijd voor de politiek het enige aanspreekpunt wanneer het om vastgoed ging. Medio jaren 90 veranderde dat: de lidorganisaties kwamen inmiddels ook uit een andere hoek zoals projectontwikkelaars, notarissen en makelaardij. Het is duidelijk dat het ROZ-model is opgesteld vanuit de belangen van het aanbod en niet de belangen dient van de huurder. Dit blijkt duidelijk uit de nieuwe versies van het ROZ-model.

Bijvoorbeeld het model ten behoeve van winkelruimte en andere bedrijfsruimtes in de zin van artikel 7:290 BW. Ofschoon de vastgoedbranche meer transparantie en flexibiliteit propageert om de leegstand tegen te gaan, werpt de nieuwe versie nog meer hindernissen op om tot vrije prijsvorming bij huurherziening te komen. Kijk maar naar artikel 18 en volgende. Schrijnend is de renovatiebepaling van artikel 14 en volgende: De criteria waaraan het pand haar waarde ontleent, oftewel de omstandigheden en voorzieningen die een rendabele exploitatie mogelijk maken zijn niet geborgen in de overeenkomst. Zo worden bijvoorbeeld de extra kosten voor werkzaamheden buiten sluitingstijd te laten uitvoeren op de huurder verhaald.

Het moge duidelijk zijn dat huurders van winkels en kantoren op hun hoede moeten zijn bij het aangaan van een standaard ROZ-model. Parleys pleit dan ook voor het hanteren van zogenaamde aanhuurvoorwaarden: zoals bedrijven verkoop- en inkoopvoorwaarden hanteren.  Parleys helpt huurders bij het opstellen van aanhuurvoorwaarden. Het zal even wennen zijn voor de verhuurders dat huurders zelf hun aanhuurvoorwaarden opstellen. Dit is echter een bittere noodzaak als verhuurders niet marktgericht werken, maar uitsluitend hun eigen belangen afgedekt willen zien in het ROZ model.