Samen op scherp in retail! Parleys verlaagt uw huur en werkt in voorkomende gevallen samen met andere experts. Voor detaillisten is het namelijk lastig om zelf alle ballen in de lucht te houden. Simpelweg omdat er weinig ruimte in de Retail is om steken te laten vallen. Schakel daarom specialisten in buiten uw focusgebied.  “Maar waar moet ik beginnen???” Het is goed om te kijken waar grote stappen gemaakt kunnen worden. Zowel in de vaste en variabele kosten, als gericht op het stijgen van de marge. Maar is dit wel de enige juiste weg?

Voor elke ondernemer is het van belang om overzicht te scheppen in de positie waar hij of zij zich in bevindt: Welke kansen kan ik oppakken en welke valkuilen er zijn! Het gaat om het in kaart brengen van de juiste mix. Samen met de ondernemer de shop op scherp zetten, door de verbinding te leggen en letterlijk met de ondernemer van buiten naar binnen te gaan. En aan de hand van één sessie alle facetten van het winkelieren de revue te laten passeren. Bijvoorbeeld:

Hoe is de stopkracht van uw winkel, is de routing wel aantrekkelijk en past de collectie of het assortiment nog wel bij de doelgroep die u in uw winkel krijgt? Sterker nog, krijgt u de bezoekers binnen die in uw winkel ook komt kopen? En wat voegt u toe ten opzichte van uw concurrent? Hoe krijgt u de juiste klanten binnen met de juiste boodschap? Ligt uw focus op prijs of op toegevoegde waarde?

We kunnen het in drie vragen omvatten

  • Waarom heb ik bestaansrecht?

  • Hoe bereik ik mijn klanten?

  • Wat ga ik mijn klanten concreet bieden?

Samen zetten wij de winkel van de ondernemer, de winkelstraat en of een geheel centrum op scherp! Parleys werkt in voorkomende gevallen samen met diverse retailexperts, waaronder www.sosretail.nl