Taxaties dwingen pandeigenaren tot afwaarderen. De banken worden in hun taxatiedrift gestuurd door DNB, De AFM heeft de DNB een regelpakket opgelegd waarbij het verplicht is vaker te taxeren naargelang het risico. Dit betekent dat banken eens per jaar (risicovolle projecten) of eens in 3 of 5 jaar taxaties uitvoeren door een taxatiebureau buiten de eigen regio. Dat pandeigenaren hier nu mee te maken krijgen kan in het voordeel zijn van huurders. De taxatiecriteria zijn namelijk aangescherpt. Hierdoor wordt het voor pandeigenaren moeilijker om panden tegen een hoge huur leeg te laten staan. Leegstandsrisico wordt nu sterker meegewogen. Dit zorgt voor meer marktwerking in commercieel vastgoed. Huren zullen hierdoor sneller dalen. De weerstand bij pandeigenaren is groot omdat afwaarderen hun financieringsruimte beperkt. Voor huurders betekent het aangescherpte beleid van banken een kans. Zeker voor huurders waarvan het lopende huurcontract is overgegaan naar onbepaalde tijd. Zij kunnen tegen gunstige voorwaarden een nieuw contract aangaan voor 3 of 5 jaar. Ideaal om nog eens goed naar de huurcondities te kijken. Zeker de clausules rondom gebrekenregeling, exploitatieverplichting, veranderingen en toevoegingen zijn standaard opgenomen en nadelig voor huurder. Pandeigenaar kan ook op alternatieve manieren bijdragen aan het verlagen van de huisvestingskosten zonder dat dit zijn bruto huurstroom aantast. Parleys heeft vele projecten succesvol afgerond. Hierbij zijn de gemeenschappelijke belangen en individuele belangen gewogen in een prettige doch zakelijke procedure. De belangen van pandeigenaren veranderen door veranderd beleid. Een kans voor huurders om samen aan tafel te gaan zitten. Parleys behartigt hierin graag uw belangen.