[emailpetition id=”1″]

Stem tegen Woekerhuur! Huurlasten staan nl niet meer in verhouding met opbrengsten. Steeds meer ondernemers moeten stoppen. Vastgoedeigenaren weigeren namelijk hun woekerhuur drastisch te verlagen. Dit betekent het bedrijfspand afwaarderen. Dat willen de eigenaren zo lang mogelijk uitstellen. Zo laten ze liever panden leegstaan, dan huren verlagen. Ondertussen verpauperen winkel- en kantoorcentra. Versneld afwaarderen en huren drastisch verlagen, beperkt juist het verlies en redt ondernemers.

Van wie is het initiatief?
Stichting Parleys is initiatiefnemer van de petitie Woekerhuur. Parleys is de enige landelijke belangenbehartiger voor huurders van kantoren en winkels. Zie ook www.parleys.nl. De Stichting bundelt en versterkt gemeenschappelijke belangen van huurders van commercieel vastgoed. Daarnaast ondersteunt Parleys ondernemers bij het heronderhandelen van huurcontracten.

Wat EIST Stichting Parleys in petitie Woekerhuur?

HUREN VAN KANTOREN EN WINKELS MOETEN DRASTISCH OMLAAG!

  • Door meer transparantie. registratie van feitelijke huur
  • Door huurvaststelling op basis van commercieel relevante parameters zoals omzet of passanten, i.p.v. voortschrijdend gemiddelde huur en inflatiecorrecties
  • Door rechtsgang simpeler en goedkoper te makenAan wie is de petitie gericht?
Het Nederlands Parlement, DNB, NMA en Vakorganisaties voor (register-)taxateurs

Wat vragen wij u?
Vul uw naam en email in en druk op de stemtoets. U ontvangt vervolgens een bevestigings e-mail.

Wat gaat er gebeuren?
Wij houden u op de hoogte over de vorderingen. De petitie Woekerhuur wordt afgegeven bij het parlement. Parleys zal de betrokken partijen overtuigen van de maatregel. De regering dient vervolgens eigenaren, fondsen en banken aan te zetten tot het afwaarderen van commercieel vastgoed en het verlagen van de huren.

Wilt u contact met ons opnemen?
Mail ons via info@woekerhuur.nl

Woekerhuur.nl is een petitie die -via de politiek- vastgoedeigenaren, vakorganisaties en banken dwingt tot afwaarderen van vastgoed en tot het verlagen van de huren. Woekerhuur.nl is een initiatief van Stichting Parleys. Parleys is de enige landelijke belangenbehartiger voor huurders van commercieel vastgoed.