Uitbesteden van taken rondom de aanhuur was voor huurders onwennig. Bij eigenaren van commercieel vastgoed  is dit wel anders: Het aantal verschillende  diensten aan vastgoedverhuurders was afgelopen decennia enorm toegenomen, voor huurders minder. Huurders leken terughoudend in het externe hulp inroepen bij huurzaken. Huurders geloven simpelweg niet meer in de goede bedoelingen van de verhuurder/eigenaar. Anderzijds waren ze terughoudend om zich als huurder ook te laten bijstaan bij huurzaken. Afgelopen maanden is een duidelijke kentering merkbaar. Huurders beseffen nu maar al te goed dat juist zij het nu voor het zeggen hebben. Het commercieel vastgoed zal als één van de laatste branches in Nederland zich transformeren tot een vraaggerichte. Dit betekent dat alle aspecten van de branche omgekat zullen worden: nieuwe contracten, andere financieringen, andere klantbenadering. Parleys voorziet dat binnen enkele jaren huurders nieuwe waardegevende aspecten zullen beschrijven in hun contract. Veelal betreffen de waardegevende aspecten van een pand bv  passantenstroom, voorzieningen, afstand tot economisch centrum, inwoners verzorgingsgebied, talent, koopkracht, etc.  Daarnaast natuurlijk de grootte en de staat van het pand zelf. Vooral om naar de toekomst zeker te stellen dat huurders niet te duur zitten, is inhuren van kennis onontbeerlijk. In praktijk bleken zowel huurders van kantoren als die van winkels tot voorkort onderhandelen eerst zelf te willen doen. Nu kiezen huurders bewust voor het geheel laten uitbesteden van alle huurzaken. Hierbij worden strikte afspraken gemaakt.