Is uw winkel de huur echter nog wel waard? Waarom was u aanvankelijk bereid om zo’n hoge winkelhuur te betalen? En hoe staat het met die besliscriteria nu? Het retaillandschap verandert snel. In welke mate zijn deze veranderde omstandigheden bedrijfsrisico voor de huurder? Stichting Parleys, belangenbehartiger voor huurders van commercieel vastgoed, wil dat de criteria die de hoogte van de huur bepalen opgenomen worden in het huurcontract. Het commercieel vastgoed ontleent namelijk haar waarde aan de commerciële mogelijkheden die het pand biedt. Dus als het aantal passanten sterk is teruggelopen, verliest het pand aan waarde en zou de huur verlaagd moeten worden. Het succes van een bedrijf is sterk afhankelijk van het pand en haar omstandigheden. Het is dan ook logisch dat verhuurders mee risico dragen als omstandigheden ten nadele veranderen. Parleys helpt huurders bij het heronderhandelen van de huurcondities. Dan blijkt dat een huurverlaging van 10-15% een enorm effect heeft op de bruto marge. Besparingen die gebruikt kunnen worden voor verkoopbevorderingen, Huurverlaging is een must om uitstroom aan ondernemers tegen te gaan, maar vooral ook logisch: De omstandigheden waarbinnen het pand zich bevindt zijn verslechterd, waardoor de retailer meer verkoopkosten moet maken om een rendabele exploitatie te kunnen voeren. Onderhandelingen is niet moeilijk, huurder en verhuurder moeten het alleen eens zijn over de grondslagen van de winkelhuur.