Alleen als bij retail meer winst wordt gemaakt, krijgen nieuwkomers een kans. We hebben teveel meters winkelruimte, maar vooral een tekort aan ondernemers cq huurders. De uitstroom aan retail neemt alleen maar toe zolang de winsten afnemen. Sinds 2008 dalen de omzetten en zijn de kosten gestegen. De winsten zijn fors afgenomen de laatste jaren. Naast personeel zijn huurlasten de belangrijkste kosten. Doordat nog steeds huurherzieningen worden berekend op basis van het voortschrijdend gemiddelde huurtransacties van referentiepanden (BW 7.303), blijven de hoge huren uit het verleden doorwerken. Hierdoor blijven ze hoger dan als nieuw wordt aangehuurd. Huur moet gebaseerd worden op de feitelijke omstandigheden waaraan het pand haar waarde ontleent voor de ondernemer. Door 20% meer meters verkoop je niet 20% meer. Huur betalen op basis van hun exploitatie is erg voor de hand liggend. Hierbij zou de verhuurder kunnen helpen door enerzijds de huurder meer vat te geven op de servicekosten. Deze dus inzichtelijk te maken. En misschien wel aanvullende investeringen te doen zoals zonnepanelen of -boilers, isolatie etc. Anderzijds kan de verhuurder meehelpen het centrum attractief te maken. Want het gemis aan autonome passantenstroom zal de retailer moeten compenseren met verkoopkosten. Per saldo betekent dit dat naast de huisvestingslasten en verkoopkosten steeds meer de winst drukken. In een gezond winkelgebied moeten huisvestingslasten en verkoopkosten samen in verhouding blijven met de omzet. Verhuurders zullen dus enerzijds hun huren moeten verlagen, anderzijds investeringen moeten doen in het beperken van de gebruikskosten van het pand, plus het attractief maken van het centrum. Alleen dan kunnen de winsten weer stijgen en wordt de uitstroom een halt toe geroepen. En komt er weer financiële ruimte voor uitbreiding van retail. Alleen eigenaren van panden die tijdig maatregels treffen tegen oprukkende leegstand, hebben bestaansrecht. Leegstand ontstaat doordat er te weinig marktwerking is in commercieel vastgoed. Huurders moeten tering naar de nering kunnen zetten. Nu staan winkeliers in de zaak enkel om de huur te betalen. Ze maken steeds minder winst.