Oplossingen in de woningmarkt lijken sterk op die Parleys voorstaat in de commerciële vastgoedmarkt.

Aantal weken geleden presenteerde de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen haar rapport over de prijsontwikkelingen op de woningmarkt in de afgelopen twintig jaar. Twee lessen voor de toekomst trekken de aandacht:

1. de consument moet centraal komen te staan op de woningmarkt;
2. de overheid moet de regie nemen.


De huidige problemen op de woningmarkt houden deels verband met het feit dat het aanbod zich de afgelopen 20 jaar nauwelijks iets heeft aangetrokken van de vraag naar woningen. Dat geldt zowel ten aanzien van het aantal woningen, het type woningen, als de plek waar de woningen staan. Het is belangrijk dat het aanbod van woningen de komende decennia veel beter wordt afgestemd op de vraag ernaar, met andere woorden dat de consument centraal komt te staan. Tekorten in het aanbod leiden in combinatie met een groeiende vraag immers tot een hogere prijs dan nodig.

Een belangrijk kritiekpunt op de overheid is dat zij de afgelopen 20 jaar de ontwikkelingen op de woningmarkt op hun beloop heeft gelaten. Voor een beter beleid in de toekomst moet de overheid de regie nemen. Dat schikt, want we hebben tegenwoordig een minister voor Wonen! Het is in theorie dus afgelopen met de situatie dat de linker hand niet weet wat de rechter doet. Denk bijvoorbeeld aan de bewindspersonen die verantwoordelijk zijn voor achtereenvolgens de volkshuisvesting, voor de ruimtelijke ordening, de marktwerking en de fiscaliteit. Er is nu één bewindspersoon die dit allemaal kan coördineren: de minister voor Wonen, de heer Stef Blok. Pure winst, maar dan moet hij wel doen.


Zoek de 10 verschillen met de commerciële vastgoedmarkt. Ze zijn er niet. Behalve dat er niet 1 persoon verantwoordelijk voor is en de commerciële vastgoedmarkt als een vrije markt gekenschetst wordt.